Miód Hurt rozwiewa mity o jakości ukraińskiego miodu

Mit 1: Jakość ukraińskiego miodu nie spełnia europejskich wymagań. Czy są jakieś dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie miodu z Ukrainy?
Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy miód podlega obowiązkowej kontroli weterynaryjnej i radiologicznej podczas przemieszczania się przez granicę państwa. Zgodnie z istniejącymi standardami kontroli jakości i bezpieczeństwa miodu, oprócz parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych, przewidziano również określenie maksymalnych dopuszczalnych pozostałości antybiotyków, sulfonamidów, pestycydów, metali ciężkich, radionuklidów.

Miód oferowany przez Miód Hurt został poddany odprawie celnej i kontroli weterynaryjnej w UE. Import miodu z Ukrainy jest niemożliwy bez dostarczenia całego pakietu dokumentów, w tym риświadectwa przewozowego EUR1, międzynarodowego świadectwa weterynaryjnego z wynikami kontroli radiologicznej i analiz niezależnego akredytowanego laboratorium. W celu uzyskania świadectwa przewozowego EUR1, konieczne jest dostarczenie organowi celnemu urzędowych dokumentów od każdego pszczelarza, którego miód zostanie wywieziony, w celu potwierdzenia pochodzenia produktów. Warto przypomnieć, że w tej chwili na Ukrainie trwają procesy harmonizacji krajowego ustawodawstwa z prawem Unii Europejskiej. Ministerstwo Polityki Agrarnej Ukrainy swoim odrębnym rozporządzeniem zatwierdziło nowe wymagania dotyczące miodu, które są w pełni zgodne ze standardami UE i Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius). Wymagania te w pełni zapewniają identyfikowalność na rynku i kontrolę jakości miodu, stwarzają warunki do wyeliminowania problemu fałszowania miodu.


Kontrola jakości miodu w Miód Hurt przebiega w kilku etapach:

Miód Hurt gwarantuje najwyższą jakość miodu, potwierdzoną przez niezależne akredytowane europejskie laboratoria.

Wyniki badań każdej partii miodu, przeprowadzonych przez Miód Hurt, są dostępne do zapoznania się z nimi w naszym biurze. Jesteśmy również gotowi udzielić informacji, kiedy każda partia miodu przechodziła kontrolę weterynaryjną oraz kontrolę WIJHARS. W ten sposób mogą Państwo osobiście poprosić o wyniki badań i upewnić się, że ukraiński miód w pełni spełnia europejskie wymagania jakościowe. Ponadto mogą Państwo osobiście wysłać nasz miód do dowolnego europejskiego laboratorium, zamówić badania produktu pod względem bezpieczeństwa, jeśli mają Państwo wątpliwości, i uzyskać wyniki, które pozwolą się ich pozbyć.

Miód Hurt gwarantuje pełną identyfikowalność miodu, zaczynając od konkretnego pszczelarza na Ukrainie, aż do otrzymania go przez naszą firmę. Posiadamy kompletne i wyczerpujące informacje o ukraińskich pszczelarzach, w tym o tym, gdzie znajduje się pasieka, jaka jest liczba rodzin pszczelich, jakie metody pszczelarstwa są stosowane, jaka ilość miodu i jakiego rodzaju została zakupiona, jakie wyniki badań uzyskano, w jaki sposób miód został dostarczony do firmy-eksportera oraz do jakiej konkretnie partii towaru trafił miód.

Mit 2: Miód z Ukrainy jest problemowy: od czasów wybuchu w Czarnobylu świeci się, zawiera pestycydy.
W trakcie całego czasu istnienia naszej firmy, jesteśmy gotowi stwierdzić, że ukraiński miód spełniał, i nadal spełnia, wszystkie europejskie normy i standardy jakości. Widzimy, że jakość ukraińskiego miodu odpowiada najbardziej rygorystycznym wymaganiom, zarówno pod względem pozostałości antybiotyków, jak i pod względem zawartości pestycydów oraz metali ciężkich, a także zawartości radionuklidów. Miód Hurt zleca badania miodu w zakresie parametrów fizykochemicznych produktu, analizy pyłków, obecności antybiotyków, sulfonamidów i pestycydów (ponad 600 substancji, w tym glifosat) dla każdej otrzymanej partii miodu. Zamawiamy również pakiet badań nad miodem pod kątem fałszowania, który obejmuje badania NMR, C13 oraz kilka innych badań w celu wykrycia obecności zawartości syropów w produkcie. Do kontroli jakości korzystamy z usług niezależnych europejskich laboratoriów, takich jak: QSI GmbH (Brema, Niemcy), Intertek Food Services GmbH (Brema, Niemcy), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhude, Niemcy), Floramo Corporation S.r.l. (Włochy).

Importując ukraiński miód do UE na granicy między Ukrainą a Polską, polski lekarz weterynarii kontroluje jakość produktów, pobierając próbki miodu i dokonując dalszej analizy w oficjalnym polskim laboratorium. Ponadto inspektor jakości WIJHARS przeprowadza kontrolę jakości oraz kolejne pobieranie próbek miodu na granicy. Jeśli według jakiegoś kryterium miód nie spełnia europejskich wymagań jakości, nie może zostać przewieziony do UE.

Wyniki badań każdej partii miodu, przeprowadzonych przez Miód Hurt są dostępne do zapoznania się z nimi w naszym biurze. Jesteśmy również gotowi udzielić informacji, kiedy każda partia miodu przechodziła kontrolę weterynaryjną i kontrolę WIJHARS. W ten sposób mogą Państwo osobiście poprosić o wyniki badań i upewnić się, że ukraiński miód w pełni spełnia europejskie wymagania jakościowe. Ponadto mogą Państwo osobiście wysłać nasz miód do dowolnego europejskiego laboratorium, zamówić badania produktu pod względem bezpieczeństwa, jeśli mają Państwo wątpliwości, i uzyskać wyniki, które pozwolą się ich pozbyć.

Jeśli chodzi o obawy, związane z obecnością w ukraińskim miodzie radionuklidów, możemy zapewnić, że monitorowanie liczby radionuklidów w produktach pszczelarskich stało się bardzo ważnym elementem oceny tego rodzaju produktów po awarii w Czarnobylu. Badania radiologiczne ukraińskiego miodu są stale prowadzone w akredytowanych laboratoriach na Ukrainie i w UE. Wyniki tych badań pokazują, że zawartość radioaktywnego cezu i strontu w próbkach miodu z różnych regionów Ukrainy spełnia ukraińskie oraz europejskie standardy jakości. Co więcej, analiza tych badań pokazuje, że z biegiem lat obserwuje się tendencję do zauważalnego, a czasem znacznego, spadku zawartości radionuklidów w produktach pszczelarskich.

Bez wyników analizy radiologicznej w międzynarodowym świadectwie weterynaryjnym import miodu do UE jest niemożliwy!

Kolejny fakt: ukraiński miód nie ma problemów z glifosatem! Potwierdzają to liczne badania niemieckich laboratoriów! Ten sam argentyński miód często nie spełnia europejskich standardów z powodu problemów z glifosatem.

Przypomnijmy, że Ukraina jest jednym z pięciu największych producentów miodu na świecie (według danych FAO), produkując 4-5% światowej produkcji rocznie. W 2012 r. eksport ukraińskiego miodu odbywał się tylko do 11 krajów, natomiast w 2018 r. Ukraina eksportowała miód już do prawie 40 krajów. Głównymi rynkami, na które sprzedawany jest ukraiński miód są: UE, USA, Bliski Wschód i Japonia. Na największym międzynarodowym kongresie pszczelarskim Apimondia, który odbywa się co trzy lata w różnych zakątkach naszej planety, ukraiński miód zawsze zdobywa złote, srebrne lub brązowe medale. Jakość ukraińskiego miodu i jego naturalność są znane na całym świecie. Aby upewnić się co do tego faktu, wystarczy przeanalizować dane FAO.
Mit 3: Ukraiński miód jest tani, co oznacza jego niską jakość, jest wymieszany z syropem lub niskiej jakości tanim chińskim miodem.
Przypomnijmy sobie trochę w temacie makroekonomii. Co wpływa na kształtowanie cen w kraju? W gospodarce rynkowej proces wyboru ceny końcowej odbywa się w zależności od kosztów produkcji, cen konkurentów, stosunku podaży i popytu.

Ukraina jest jednym z sześciu największych producentów miodu na świecie (według danych FAO), wytwarzając 4-5% światowej produkcji rocznie. Rynek miodu na Ukrainie ma charakter eksportowy. Ukraina zajmuje corocznie 2-3 miejsce wśród światowych eksporterów, ustępując jedynie Chinom i Argentynie. W porównaniu do 2011 r. eksport ukraińskiego miodu wzrósł prawie 7 razy. W szczególności w 2011 r. Ukraina wyeksportowała 9873 ton, a już w 2017 r. eksport miodu wyniósł 67 848 ton. Zatem podaż na rynku wzrosła, a wzrost popytu wynosi nie więcej niż 1-3% rocznie.

Jednocześnie produkcja miodu na Ukrainie wynosi około 100 000 ton. Krajowy rynek miodu na Ukrainie jest w złym stanie. Siła nabywcza ludności jest bardzo niska, miód nie jest koniecznością, taką jak chleb, mięso…

90% ukraińskiego eksportu, to tani miód słonecznikowy (jak wiadomo, powierzchnia upraw słonecznika na Ukrainie wynosi około 150 tysięcy. ha). Tylko 10% eksportu zajmuje drogi miód monoflorowy, w tym miód z akacji, rzepaku, lipy, gryki, facelii, kolendry, gorczycy, perełkowca japońskiego, esparcety, traw stepowych i łąkowych. Warto do tego powiedzieć o wszystkich innych problemach ekonomicznych: inflacji, niestabilnych kursach walut. W związku z tym, koszt miodu ukraińskiego jest dosyć niski. Jednocześnie jego naturalność i jakość są uznawane na całym świecie. W 2012 r. eksport ukraińskiego miodu nastąpił tylko do 11 krajów, natomiast w 2018 r. Ukraina eksportowała miód do prawie 40 krajów. Podstawowymi rynkami sprzedaży ukraińskiego miodu są: UE, USA, Bliski Wschód i Japonia. Jakość ukraińskiego miodu spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania, jak również i obecność pozostałości antybiotyków w miodzie oraz zawartość pestycydów i metali ciężkich, a także zawartość radionuklidów. Na największym międzynarodowym kongresie pszczelarskim Apimondia, który odbywa się co trzy lata w różnych zakątkach naszej planety, ukraiński miód zawsze zdobywa złote, srebrne lub brązowe medale.

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy miód podlega obowiązkowej kontroli weterynaryjno-sanitarnej i radiologicznej podczas przemieszczania się przez granicę państwa. Zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli jakości i bezpieczeństwa miodu, oprócz wskaźników organoleptycznych, fizykochemicznych, przewiduje się również określenie maksymalnych dopuszczalnych pozostałości antybiotyków, leków sulfonamidowych, pestycydów, metali ciężkich, radionuklidów.

Warto przypomnieć o tym, że obecnie na Ukrainie trwają procesy harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z prawem Unii Europejskiej. Ministerstwo Polityki Agrarnej Ukrainy swoim rozporządzeniem zatwierdziło nowe wymagania dotyczące miodu, które są w pełni zgodne z normami UE i Kodeksem Żywnościowym (Codex Alimentarius). Wymagania te w pełni zapewniają identyfikowalność rynku i kontrolę jakość miodu, stworzyć warunki do wyeliminowania problemu fałszowania miodu.

Podczas importu ukraińskiego miodu do UE na granicy ukraińsko-polskiej polski lekarz weterynarii monitoruje jakość produktu, pobierając próbki miodu, a dalsze analizy prowadzone są w oficjalnym polskim laboratorium. Ponadto inspektor jakości WIJHARS przeprowadza kontrolę jakości i kolejne pobieranie próbek miodu na granicy. A jeśli miód, według niektórych kryteriów, nie spełnia europejskich wymagań jakościowych, nie może zostać dopuszczony do sprzedaży w UE.

Kolejny mit dotyczący dodawania miodu z Chin do miodu ukraińskiego jest w ogóle bezsensowny. Można to łatwo wykryć na etapie analizy pyłków w niemieckim laboratorium, a także podczas badania miodu za pomocą NMR, w tym samym miejscu w Niemczech. Ukraiński miód jest naturalny i nie pojawiają się problemy z badaniami NMR, w przeciwieństwie do chińskiego. Ponadto jest to absolutnie nieopłacalne z uwagi na i tak niską cenę ukraińskiego miodu.

Wyniki badań każdej partii miodu, przeprowadzonych przez Miód Hurt są dostępne do zapoznania się z nimi w naszym biurze. Jesteśmy również gotowi udzielić informacji, kiedy każda partia miodu przechodziła kontrolę weterynaryjną i kontrolę WIJHARS. W ten sposób mogą Państwo osobiście poprosić o wyniki badań i upewnić się, że ukraiński miód w pełni spełnia europejskie wymagania jakościowe. Ponadto mogą Państwo osobiście wysłać nasz miód do dowolnego europejskiego laboratorium, zamówić badania produktu pod względem bezpieczeństwa, jeśli mają Państwo wątpliwości, i uzyskać wyniki, które pozwolą się ich pozbyć.

Miód Hurt gwarantuje pełną identyfikowalność miodu, zaczynając od konkretnego pszczelarza na Ukrainie, aż do otrzymania go przez naszą firmę. Posiadamy kompletne i wyczerpujące informacje o ukraińskich pszczelarzach, w tym o tym, gdzie znajduje się pasieka, jaka jest liczba rodzin pszczelich, jakie metody pszczelarstwa są stosowane, jaka ilość miodu i jakiego rodzaju została zakupiona, jakie wyniki badań uzyskano, w jaki sposób miód został dostarczony do firmy-eksportera oraz do jakiej konkretnie partii miodu trafił miód.
Mit 4: Miód z Ukrainy trafia do beczek, które nie są przeznaczone do takiego celu.
Import miodu do UE odbywa się w nowych beczkach ze stali z obowiązkową certyfikowaną powłoką wewnątrz, pozwalającą przechowywać i transportować żywność.

Wszystkie niezbędne certyfikaty jakości beczki są przekazywane polskiemu lekarzowi weterynarii podczas przechodzenia kontroli weterynaryjnej na granicy ukraińsko-polskiej. Do transportu i wywozu miodu do UE można stosować wyłącznie pojemniki przeznaczone do produktów spożywczych.

Polski lekarz weterynarii obowiązkowo sprawdza certyfikat kontenera na granicy i udziela/nie wyraża zgody na import konkretnej partii miodu!


Dlatego niezwykle mylną jest opinia, że beczka ze specjalną powłoką wewnątrz, przeznaczona na żywność, może zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu. Jest to taka beczka, która może być używana do przechowywania i transportu miodu, zgodnie z prawem europejskim.

Miód Hurt kontroluje również obecność wszystkich niezbędnych certyfikatów jakości dla pojemników do przechowywania i transportu miodu, niezależnie od tego, czy jest to 200-litrowa beczka, plastikowe wiadro, czy szklany słoik.
Mit 5: Ukraiński miód mieszany jest z chińskim.
Kolejny mit dotyczący dodawania miodu z Chin do miodu ukraińskiego nie ma żadnych podstaw. Można to łatwo wykryć na etapie analizy pyłków w niemieckim laboratorium, a także podczas badania miodu z wykorzystaniem NMR, w tym samym miejscu w Niemczech.

Możecie Państwo oczywiście powiedzieć: "Nic nie przeszkadza producentowi odfiltrować pyłku".

To również nie jest prawdą. Jeśli pracownik europejskiego laboratorium nie zobaczy ziarenek pyłku w miodzie, nie potwierdzi kraju jego pochodzenia, to jednocześnie nie może zagwarantować identyfikowalności miodu. W wynikach analizy pyłkowej Miód Hurt, kraj pochodzenia jest zawsze wskazany na podstawie obecności charakterystycznych ziaren pyłku w miodzie. Dlatego Miód Hurt gwarantuje najwyższą jakość miodu i jego identyfikowalność od konkretnego pszczelarza, aż do Państwa stołu.

Ukraiński miód jest naturalny i nie ma problemów z badaniami NMR, w przeciwieństwie do chińskiego.

Ponadto jest to absolutnie nieopłacalne z uwagi na i tak niską cenę ukraińskiego miodu.