O firmie

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu produkty marki Mr.Polbee.

Wiele firm mówi o sobie 'producenci miodu’, ale my uważamy, że miodu się nie produkuje. Miód się tworzy, i robią to pszczoły, a my jedynie dostarczamy ten złoty produkt konsumentom.

 

Naszą misją

jest popularyzacja i promocja dobrych jakościowo produktów pszczelich, w których są zachowane wszystkie korzystne właściwości zdrowotne, zarówno na rynku polskim, jak i unijnym.

Oferujemy miody pochodzenia rumuńskiego, ukraińskiego, litewskiego, hiszpańskiego.

W odróżnieniu do wielu innych firm, które na etykiecie deklarują pochodzenie „z UE i z poza UE” co może sugerować mieszankę miodów, my na etykietach produktów deklarujemy prawdziwe pochodzenie miodu, podając nazwę kraju z którego pochodzi.

Najwyższa jakość naszych produktów jest gwarantowana i potwierdzona przez renomowane europejskie akredytowane laboratoria.

Tylko my dajemy gwarancje jakości!

Mogą Państwo na każdym etapie dokonywanej transakcji poprosić o wyniki badań i upewnić się, że miód Mr.Polbee spełnia europejskie wymagania jakości. Wyniki badań każdej partii miodu, przeprowadzonych przez Mr.Polbee, są dostępne do zapoznania się z nimi w naszym biurze. Jesteśmy również gotowi udzielić informacji, kiedy każda partia miodu przechodziła kontrolę weterynaryjną oraz kontrolę WIJHARS. Ponadto mogą Państwo osobiście wysłać nasz miód do dowolnego laboratorium, zamówić badania produktu pod względem bezpieczeństwa, jeśli mają Państwo wątpliwości, i uzyskać wyniki, które pozwolą się ich pozbyć.

Zapewniamy, że nie należy się bać miodu pochodzącego z Ukrainy.

W trakcie całego czasu istnienia naszej firmy, jesteśmy gotowi stwierdzić, że ukraiński miód spełniał, i nadal spełnia, wszystkie europejskie normy i standardy jakości. Widzimy, że jakość ukraińskiego miodu odpowiada najbardziej rygorystycznym wymaganiom, zarówno pod względem pozostałości antybiotyków, jak i pod względem zawartości pestycydów oraz metali ciężkich, a także zawartości radionuklidów. Mr.Polbee zleca badania miodu w zakresie parametrów fizykochemicznych produktu, analizy pyłków, obecności antybiotyków, dla każdej otrzymanej partii miodu. Zamawiamy również pakiet badań nad miodem pod kątem fałszowania, który obejmuje badania NMR, C13 oraz kilka innych badań w celu wykrycia obecności zawartości syropów w produkcie.

Do kontroli jakości korzystamy z usług niezależnych europejskich laboratoriów, takich jak:

Importując ukraiński miód do UE na granicy między Ukrainą a Polską, polski lekarz weterynarii kontroluje jakość produktów, pobierając próbki miodu i dokonując dalszej analizy w oficjalnym polskim laboratorium. Ponadto inspektor jakości WIJHARS przeprowadza kontrolę jakości oraz kolejne pobieranie próbek miodu na granicy. Jeśli według jakiegoś kryterium miód nie spełnia europejskich wymagań jakości, nie może zostać przewieziony do UE.

Jeśli chodzi o obawy, związane z obecnością w ukraińskim miodzie radionuklidów, możemy zapewnić, że monitorowanie liczby radionuklidów w produktach pszczelarskich stało się bardzo ważnym elementem oceny tego rodzaju produktów po awarii w Czarnobylu. Badania radiologiczne ukraińskiego miodu są stale prowadzone w akredytowanych laboratoriach na Ukrainie i w UE.

Gwarantujemy pełną identyfikowalność miodu, zaczynając od konkretnego pszczelarza na Ukrainie, aż do otrzymania go przez naszą firmę. Posiadamy kompletne i wyczerpujące informacje o ukraińskich pszczelarzach, w tym o tym, gdzie znajduje się pasieka, jaka jest liczba rodzin pszczelich, jakie metody pszczelarstwa są stosowane, jaka ilość miodu i jakiego rodzaju została zakupiona, jakie wyniki badań uzyskano, w jaki sposób miód został dostarczony do firmy-eksportera oraz do jakiej konkretnie partii towaru trafił miód.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zakupu.

Zespół Mr.Polbee

Nasz zespół

Dział produkcji