MIÓD NATURALNY i produkty pszczele HURTOWO

Miód z Ukrainy, Litwy, Rumunii, Hiszpanii, Polski, Bułgarii

BESTSELLERY

Koszt i płatność
Oferujemy niskie ceny hurtowe od producenta. Elastyczny system opłaty - płatność gotówką, kartą lub przelewem.
Minimalna partia
Przy odbiorze osobistym minimalna partia nie jest ograniczona! Dostawa odbywa się przy zamówieniu od 100 kg
Opakowanie do wyboru
— Beczka metalowa 200 l (295 kg) z wewnętrzną powłoką dla produktów spożywczych;
— Plastikowe wiadro 20 l (25 kg);
— Szklany słoik 0,25-1,2 kg.
Koszt i płatność
Oferujemy niskie ceny hurtowe od producenta. Elastyczny system opłaty - płatność:
gotówką,kartą lub przelewem.
Minimalna partia
Przy odbiorze osobistym minimalna partia nie jest ograniczona! Dostawa odbywa się przy zamówieniu od 55 kg
Opakowanie do wyboru
— Beczka metalowa 200 l (295 kg) z wewnętrzną powłoką dla produktów spożywczych;
— Plastikowe wiadro 20 l (25 kg);
— Szklany słoik 0,250g-1,2 kg.

Rodzaje miodu

Kontrola jakości miodu w Miód Hurt przebiega w kilku etapach:
Etap I. Przy zakupie miodu bezpośrednio od pszczelarza na Ukrainie, próbki miodu są pobierane z każdej jednostki opakowania, a następnie odbywają się: ocena właściwości organoleptycznych, kontrola HMF, diastazy, zawartości wody i kwasów, a także badania miodu pod kątem obecności w nim pozostałości antybiotyków.

Etap II. Przy homogenizacji (mieszaniu) partii miodu - wewnętrzne laboratorium firmy eksportującej przeprowadza analizy parametrów fizykochemicznych produktu, a także badania miodu pod kątem obecności w nim pozostałości antybiotyków. Co więcej, próbki miodu są pobierane przez weterynarza i wysyłane w celu dalszych badań do niezależnego akredytowanego laboratorium (Kijów/Lwów, Ukraina), a także do jednego z niezależnych akredytowanych laboratoriów, takich jak: EU QSI GmbH (Brema, Niemcy), Intertek Food Services GmbH (Brema, Niemcy), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhude, Niemcy). Powyższe laboratoria prowadzą badania nad miodem pod kątem:
  • charakterystyk organoleptycznych produktu;
  • zawartości pestycydów, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. i rozporządzeniem (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.;
  • charakterystyk fizykochemicznych, zgodnie z dyrektywą Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.;
  • zawartości pierwiastków toksycznych, zgodnie z Dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r.;
  • zawartości antybiotyków, sulfonamidów, nitrofuranów;
  • zawartości radionuklidów.

!!! WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU WYNIKÓW BADAŃ, PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWE UKRAIŃSKIE NIEZALEŻNE AKREDYTOWANE LABORATORIA, A TAKŻE NIEMIECKIE LABORATORIA, POTWIERDZAJĄCE, ŻE JAKOŚĆ PARTII MIODU W CAŁOŚCI SPEŁNIA EUROPEJSKIE STANDARDY, ZEZWALA SIĘ NA EKSPORT TAKIEJ PARTII DO UNII EUROPEJSKIEJ

Etap III. Podczas importu ukraińskiego miodu do UE na granicy między Ukrainą a Polską, polski lekarz weterynarii kontroluje jakość produktów, pobierając próbki miodu i prowadząc dalsze badania w wyznaczonym polskim laboratorium. Ponadto inspektor jakości WIJHARS przeprowadza dodatkową kontrolę jakości oraz kolejne pobieranie próbek miodu na granicy. Jeśli miód pod względem jakiegoś kryterium nie spełnia europejskich wymagań jakości, nie może zostać dopuszczony do wjazdu na terytorium UE!!!

Etap IV. Dostarczając nam miód, nasi pracownicy ponownie pobierają próbki i wysyłają je do jednego z następujących laboratoriów: QSI GmbH (Brema, Niemcy), Intertek Food Services GmbH (Brema, Niemcy), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhude, Niemcy). Zamawiamy badania miodu dotyczące parametrów fizykochemicznych, analizy pyłków, zawartości w produkcie antybiotyków, sulfonamidów i pestycydów (ponad 600 substancji, w tym glifosat), a także zamawiamy pakiet badań miodu pod względem fałszowania, który obejmuje badania NMR, C13 i inne.

Masz do nas jakieś pytania?

Możesz je zadać, wypełniając formularz
Klikając przycisk wyrażasz zgodę na politykę prywatności.